Fa 07.07.2017 Rebusinessonline Poki Poki Leases Spaces At Encinitas Marketplace, Escondido Valley Center